Podmínky ochrany osobních údajů


Ke stažení v podobě DOCX

Allei spol.s r.o., Medová 3637, 27601 Mělník IČ: 24824062, DIČ: CZ24824062, info@allei.eu, tel. : 315602130, 777205121

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní informace

Společnost Allei spol. s r.o., která je provozovatelem e-shopu : allei.eu, dbá v souladu se zákonem na ochranu a důvěrnost vašich údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), i s evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je: Allei spol. s r.o., Medová 3637, 27601 Mělník.

Zpracovávané osobní údaje

Jsou zpracovávány osobní údaje, které nám zákazník poskytne. Pokud si objednáte zboží, vaše osobní údaje jsou zpracovány za účelem vyřízení vaší objednávky (zaslání objednaného zboží, provedení platby, fakturace či reklamace), a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Bez zpracování vašich osobních údajů nelze objednávku vyřídit. Pro tyto účely jsou zpracovávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, e-mailová adresa. Při objednání zboží či služeb lze vyplnit i nepovinné údaje. Ty napomáhají k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně. Poté, co vám bude zboží doručeno, vám může být doručena e-mailová zpráva s žádostí o ohodnocení zakoupeného zboží. Jste-li zákazník e-shopu allei.eu, tzn. dokončil(a) jste registraci, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti Allei spol. s r.o., tj. zejména za účelem nabízení dalšího zboží z Allei.eu, a to na základě právního titulu oprávněný zájem správce. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení, údaje o nákupních zvyklostech. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje , můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení. Automaticky zpracováváme i cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítač, mobilní zařízení nebo jiném přístroji umožňující přístup k internetu). Cookies používáme zejména pro tyto činnosti: - uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše webové stránky fungovaly správně. - zabezpečení. Cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek.- analýzy. Pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje.- marketing. Cookies využíváme pro vyhodnocení našich marketingových kampaní nebo pro oslovení zákazníků.- sociální sítě. Na základě souborů cookies vás nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby. Jak odmítnout používání souborů cookies? Cookies z vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí vašeho prohlížeče. Budete-li používat naše stránky beze změny nastavení, budeme to považovat za souhlas s používáním cookies na našich stránkách.

Důvody zpracovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:
•Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku .•Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje •Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu •Marketingová činnost:
E-mail marketing a marketing poštovním psaním: obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailové adresy info@allei.eu. oTelemarketing: marketingové hovory provádíme za účelem nabídky našeho zboží a služeb, a s tím související marketingové komunikace. Právním titulem pro zpracování vašeho tel. čísla je buď váš souhlas, nebo alespoň náš oprávněný zájem na konvenčním přímém marketingu. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku prostřednictvím emailu: info@allei.eu •Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy. •Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

Právní podklady zpracovávání osobních údajů

1. Velká část osobních údajů je třeba k uzavření kupní smlouvy.
2. Dále jsou osobní údaje třeba k doručení zakoupeného zboží. (především údaje fakturační a doručovací).

3.Oprávněné zájmy : Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.
4. Právní povinnosti : Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, nemusíte k tomu udělovat souhlas.(vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:•zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,•zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,•zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,•zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví).

Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, můžeme vám obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailové adresy info@allei.cz , nebo telefonicky 315602130, 777205121. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailové adresy info@allei.eu nebo na tel 315602130, 777205121.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

Vaše osobní údaje lze předat třetím subjektům v těchto případech:
•Doručení zboží a realizace plateb: dle vyplnění objednávky. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat . •Státní orgány:v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi, Policii ČR).

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu smluvního vztahu. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 3 let, nebo do odvolání takového souhlasu. V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 3 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na info@allei.eu. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění všech našich povinností vyplývajících ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Zabezpečení osobních údajů

•přístup k informacím mají pouze osoby, které dané informace potřebují pro výkon své práce,
•nejsou neoprávněně vytvářeny kopie osobních údajů,
•jsou implementována síťová opatření zajišťující omezení přístupů k systémům obsahujícím osobní údaje,
• je užíván pouze interně schválený software, který je pravidelně aktualizován,
• jsou přesně definována přístupová oprávnění,
• jsou používána kvalitní hesla, která se pravidelně mění


Osobní údaje osob mladších 18 let

Náš internetový obchod není určen pro osoby mladší 18 let. Osoba mladší 18 let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce.

Vaše práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti. Právo na přístup : Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Zároveň lze požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopie je poskytnuta zdarma, druhá je zpoplatněna. Právo na opravu : Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. Právo na výmaz : Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: •vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; •odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; •využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme •domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. I když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků. Právo na omezení zpracování : Toto právo umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů je nutno omezit když: •popíráte přesnost osobních údajů, než dojde k dohodě o správnosti ; •vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme); •vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, •vznesete námitku proti zpracování.

Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit. Právo na přenositelnost : Právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Právo vznést námitku proti zpracování : Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího odkladu; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. Právo podat stížnost : Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti ode dne 1.10.2020